PREDSTAVITEV

PREDSTAVITEV KULTURNO-UMETNIŠKEGA DRUŠTVA JANEZ KUHAR

O začetkih

Srečanje nekdanjih pevcev in pevk prve generacije leta 1957 ustanovljenega Otroškega pevskega zbora in Mladinskega pevskega zbora Radia Ljubljana (danes RTV Slovenija), ki smo se 17. marca 2004 po več desetletjih ponovno zbrali v izjemno velikem številu na prijateljskem večernem druženju, je bilo precej več kot le obujanje spominov. V sebi je že nosilo kali skupne želje, da bi na nek način ohranili in morda celo nadaljevali s tistim, kar nam je poklonil kot darilo za življenje Janez Kuhar, prvi dirigent in zborovodja obeh radijskih zborov: ljubezen do glasbe, do petja.

Kulturno-umetniško društvo Janez Kuhar je 14. februarja 2006 ustanovilo 30 nekdanjih pevk in pevcev in je bilo uradno registrirano 3. aprila istega leta. V društvo se je v prvem letu včlanilo 42 posameznikov.

S programom dela smo si zastavili naslednje glavne cilje:

– V letu 2007 svečano obeležiti 50-letnico ustanovitve obeh radijskih zborov; svoj del smo k njej želeli prispevati s knjigo, ki bi predstavila zanimivo in ustvarjalno bogato življenje Janeza Kuharja (10.7.1911 – 21.5.1997);

– Ustanovitev pevskega zbora, ki bi ga sestavljale nekdanje pevke in pevci prve generacije obeh radijskih zborov (1957-1964);

– Sistematično zbiranje in urejanje dokumentarnega gradiva, ki je povezano z delovanjem Janeza Kuharja in obdobjem, v katerem je živel in ustvarjal;

– Širjenje vedenja o pomenu in vlogi, ki jo je imel Janez Kuhar dolga desetletja na področju glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in izobraževanja v slovenskem prostoru;

– Organiziranje različnih oblik druženja, s katerimi bi čimbolj pritegnili člane društva in se prek njih povezali tudi z drugimi področji njihovega interesnega zanimanja.

 

Dosedanje delovanje društva

V petih letih delovanja smo zastavljene cilje ne le dosegli, ampak lahko z upravičenim ponosom zapišemo, da celo presegli.

Oktobra 2006 je začel z delom 19-članski društeveni ženski pevski zbor Generacija ’57, ki ga od ustanovitve vodi dirigentka Tanja Benedik.

Knjiga z naslovom Janez Kuhar v objemu violinskega ključa avtorice Dušice Herman, članice našega društva, je izšla 17. oktobra 2007 in predstavlja skladatelja, dirigenta, zborovodjo, harmonikarja, glasbi popolnoma predanega ustvarjalca v vsem njegovem življenjskem in ustvarjalnem loku, ki je svojo glasbeno in pedagoško nadarjenost in izobraženost pravzaprav spremenil v poslanstvo. V poslanstvo, namenjeno predvsem otrokom in mladim, a nikakor ne samo njim.

O izidu knjige je bil 8. januarja 2008 objavljen zapis v Delovi prilogi Književni listi.

KUD Janez Kuhar se je prvič javno predstavil in s kratkim programom ženskega pevskega zbora Generacija ’57 nastopil 4. novembra 2007 v Slovenski filharmoniji na slavnostnem koncertu, s katerim je RTV Slovenija svečano obeležila 50-letnico ustanovitve obeh radijskih zborov.

KUD Janez Kuhar je doslej knjigo Janez Kuhar v objemu violinskega ključa, združeno tudi z nastopom ženskega pevskega zbora Generacija ’57, predstavil na številnih dobro obiskanih prireditvah.

Generacija ’57 je nastopila samostojno na več prireditvah in koncertih in se 5. novembra 2008 predstavila tudi na svojem prvem letnem koncertu.

O celotnem obsegu in vsebini delovanja KUD Janez Kuhar priča nadaljevanje.

Naši naslednji cilji

Dejavnost društva je bila v enaki meri usmerjena v kakovostno rast ženskega pevskega zbora Generacija ’57, tudi s sodelovanjem na različnih tekmovanjih, kot v tiste aktivnosti, ki pomenijo nadaljevanje sodelovanja z glasbenimi in pedagoškimi inštitucijami, katere naj bi tudi po strokovni plati uredile in ovrednotile skladateljski opus Janeza Kuharja in njegovo pedagoško delo, zlasti z mladimi in najmlajšimi.

Načrtovane večje aktivnosti so se tako usmerile v leto 2011, ko bo KUD Janez Kuhar z vrsto dogodkov obeležil 100. obletnico rojstva glasbenika, po katerem društvo nosi ime, in hkrati peto obletnico našega delovanja.

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •