21. 06. 2015

Foto: Blaž Lah in Miro Nunić

21.6. 2015 je v Ljubljani donela pesem. Ženski pevski zbor Generacija ’57 je z ubranimi glasovi popestril prireditev Praznik glasbe v najlepšem mestu na svetu in na Mačkovi ulici pod taktirko zborovodkinje Tanje Benedikt zapel nekaj pesmi iz svojega pestrega repertoarja.

Praznik glasbe v Ljubljani, 21.junija 2015

Praznik glasbe bo Ljubljana praznovala v nedeljo 21.junija 2015 in na ta dan bo donela pesem po najlepšem mestu na svetu.Dogodku se bo pridružila tudi  GENERACIJA’57,ki se bo ljubiteljem zborovske pesmi in glasbe predstavila ob 17.uri  na Mačkovi ulici (Kresija).

Prisrčno vabljeni !

Nastop ŽePZ Generacija ’57 na Ljubljanskih zborih

21. 02. 2015

ŽePZ Generacija ’57 je 21.2.2015 nastopil na 45. preglednem srečanju Ljubljanskih zborov 2015, ki jo je organizirala Zveza kulturnih društev Ljubljana in JSKD območna izpostava Ljubljana in je potekala v Dvorani Sv.Stanislava v Ljubljani.

Zborovodkinja Tanja Benedik je z navdihom pomladne razigranosti iz zbora izvabila radoživo zapete pesmi:  Jožeta Leskovarja Vuštnejša ja ni (rožanska ljudska), Albina Weingerla Tribučko kolo (belokranjska ljudska) in Emila Ulaga Možila bi se rada (Anice Bolčič).

ODSTOP DOHODNINE ZA KUD JANEZ KUHAR

Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim in dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Naprošamo vas, da svojo dohodnino namenite Kulturno-umetniškemu društvu Janez Kuhar, Ljubljana.

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov: KUD Janez Kuhar, Tržaška 49, 1000 Ljubljana 

 

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DONACIJE

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

Ime in priimek davčnega zavezanca__________________________

Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka_________________

       

Ime pošte

             

Davčna številka

Davčni urad Ljubljana

Pristojni davčni urad, izpostava

ZAHTEVA

Za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oz. naziv upravičenca Davčna številka upravičenca odstotek
 

Kulturno-umetniško društvo Janez Kuhar Ljubljana

 

 

34155775

 

 

V ________________________ dne _____________         PODPIS ZAVEZANCA/KE

­­­­­­­­­­­__________________________

 

22.Gradiškovo srečanje pevcev Dolsko 2014

ŽePZ Generacija ’57 je 5.12.2014 nastopil na 22.Gradiškovem srečanju pevcev Dolsko 2014. Nastopil je s tremi pesmimi: Belokranjska ljudska v priredbi Albina Weingerla, Prekmurski motiv v priredbi Slavka Mihelčiča Dil dil duda..,Belokranjska ljudska v priredbi Karola Pahorja Dirin dirin duka…